Khánh thành và đưa vào hoạt động phòng Nha

Hình ảnh khánh thành phòng Nha tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn do Ban Đại diện Cha mẹ học sinh tài trợ

Xem tại đây