Về Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em Mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 3

– Thực hiện chỉ đạo của UBND quận 3 tại công văn số 321/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022, về tăng cường tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ Mầm non, học sinh trên địa bàn quận 3;

– Căn cứ vào việc theo dõi tiến độ tiêm vắc xin của học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Thái SƠn thông qua việc khai báo của cha mẹ học sinh qua các công cụ trực tuyến và qua việc phản hồi thư ngỏ ngày 22 tháng 11 năm 2022 do nhà trường chuyển đến cha mẹ học sinh; trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn lập danh sách học sinh chưa tiêm và chưa tiêm đủ liều để báo cáo về Trung tâm Y tế quận 3.