LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH LẦN 3 CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

Trân trọng kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến tham dự cuộc họp lần 3 năm học 2022-2023 để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập của con mình tại phòng học của lớp.

Thời gian: 

Thứ Năm, ngày 12 tháng 01 năm 2023:

Khối 1, 2, 3: Lúc 16 giờ 00

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 01 năm 2023:

Khối 4, 5: Lúc 16 giờ 00

                                                                    Hiệu trưởng,

                                                                       (Đã ký)

                                                                   Đinh Hữu Đắc