Bồi dưỡng ứng dụng STEAM vào dạy học cho giáo viên mầm non Quận 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin, STEAM vào giảng dạy trong nhà trường mầm non vào sáng ngày 11 tháng 01 năm 2023.

Xin giới thiệu bài viết trên Tạp chí Giáo dục điện tử Việt Nam (tại đây)