Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bảo tàng 3D)

Xin giới thiệu đến các thầy cô, các bậc cha mẹ học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Bảo tàng Hồ Chí Minh dạng 3D

Nhấn tại đây để truy cập nhà bảo tàng