Về Tổ chức vòng chung kết cấp trường Sân chơi Đấu trường VIOEDU thành phố Hồ Chí Minh Năm học 2022 – 2023

 

Danh sách học sinh đủ điều kiện tham gia Vòng Chung kết cấp trường

Khối lớp 1

Khối lớp 2

Khối lớp 3

Khối lớp 4

Khối lớp 5

Kính đề nghị thầy cô Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến những học sinh đủ điều kiện dự thi về thời gian thi cấp trường, để các em chuẩn bị tham gia VCK cấp trường đầy đủ, đúng thời gian.