Kết quả Vòng chung kết cấp trường năm học 2022-2023 Sân chơi “Đấu trường Vioedu thành phố Hồ Chí Minh”

KẾT QUẢ VCK CẤP TRƯỜNG SÂN CHƠI VIOEDU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT CẤP QUẬN

 NĂM HỌC 2022-2023

Danh sách các khối lớp đính kèm

Khối lớp 1

Khối lớp 2

Khối lớp 3

Khối lớp 4

Khối lớp 5

​Hướng dẫn ôn luyện Vòng chung kết cấp Quận

Chủ điểm vòng chung kết cấp quận

 

 

 

 

One thought on “Kết quả Vòng chung kết cấp trường năm học 2022-2023 Sân chơi “Đấu trường Vioedu thành phố Hồ Chí Minh”

  1. Pingback: Về Tham gia vòng chung kết cấp Quận Sân chơi Đấu trường VIOEDU thành phố Hồ Chí Minh Năm học 2022 – 2023 – Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Comments are closed.