Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh”

Xin giới thiệu đến thầy cô, học sinh cùng cha mẹ học sinh triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” với nội dung tuyên truyền về biển, đảo và các kiến thức liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy ý chí, lòng tự hào và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Link triển lãm trực tuyến https://truongsaxanh.vietnam.vn/