Về Tham gia vòng chung kết cấp Quận Sân chơi Đấu trường VIOEDU thành phố Hồ Chí Minh Năm học 2022 – 2023

Danh sách học sinh tham gia VCK cấp Quận và chủ điểm ôn tập (tại đây)