Về thông tin liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường

Kính gởi quý Cha mẹ học sinh (CMHS)!
Khi cần thông tin liên quan đến việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt của học sinh tại nhà trường kính đề nghị quý CMHS liên hệ trực tiếp Giáo viên chủ nhiệm, hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng của nhà trường. Tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu qua điện thoại của các đối tượng mạo danh nhà trường.

Các số điện thoại cần thiết

Thầy Hiệu trưởng Đinh Hữu Đắc:  0909 210669

Cô Phó Hiệu trưởng Bùi Phương Bối: 0908 601003

Cô Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thơm: 0908 807979

Điện thoại nhà trường: 028 38225282

Xin cảm ơn quý CMHS!