Về kết quả Sân chơi Vioedu Cấp Quận Danh sách tham dự VCK cấp thành phố – Năm học 2022-2023

Thông tin từ Ban Tổ chức sân chơi Vioedu. – Học sinh nhấn vào: link zalo.me/2190891196378761442 sau đó nhắn tin theo cú pháp:

“ Tên đăng nhập Vioedu_Số điện thoại PH_ Khối_Hướng dẫn ôn tập chủ điểm”

để xác nhận thông tin, nhận thông tin hướng dẫn ôn tập và CHỦ ĐIỂM thi vòng chung kết cấp Thành phố Hồ Chí Minh. – Dự kiến kế hoạch tổ chức VCK cấp Thành Phố sẽ diễn ra vào đầu tháng 04/2023 chi tiết thời gian sẽ được gửi đến ở thông báo sau.