V/v tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân cảnh giác với thủ đoạn gọi điện thoại thông báo người thân, học sinh bị tai nạn cần tiền cấp cứu