Về Phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Marburg

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản khẩn, yêu cầu tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg.

Xem bài viết tại đây