Phổ biến Chỉ thị 19 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và một số Bộ Luật

1. Chỉ thị 19 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2018 Về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. (xem tại đây)

2. Luật Bảo hiểm xã hội (xem tại đây)

3. Luật Bảo hiểm y tế (xem tại đây)

4. Luật Bình đẳng giới (xem tại đây)

5. Luật Công đoàn (xem tại đây)

6. Luật lao động (xem tại đây)

7. Luật Phòng chống bạo hành gia đình (xem tại đây)

8. Luật Phòng chống nhiễm Virus HIV AIDS (xem tại đây)

9. Ý nghĩa ngày Dân số Việt Nam 26-12 (xem tại đây)