Về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (Marburg)

Công văn Khẩn của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (Marburg)

Xem công văn tại đây

Thông tin của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC về bệnh do virus Mác-bớc (Marburg)