Phòng tư vấn học đường trực tuyến/trực tiếp dành cho học sinh Quận 3

– Ngành giáo dục và đào tạo Quận 3 đang ra sức xây dựng trường học hạnh phúc với 3 tiêu chí lớn: An toàn – Yêu thương – Tôn trọng, do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh thì nhiệm vụ xây dựng môi trường giáo dục an toàn, đảm bảo sự phát triển toàn diện đồng đều ở các mặt Đức – Trí – Thể – Mỹ cho học sinh là cực kỳ quan trọng.

     – Hiện nay, tình hình học sinh gặp nhiều khó khăn về sức khỏe tinh thần, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 lại càng đặt ra nhu cầu cấp thiết phải chăm sóc không chỉ sức khỏe thể chất mà còn là sức khỏe tinh thần cho học sinh, giúp học sinh yên tâm học tập, trưởng thành trong môi trường giáo dục an toàn, trong những trường học hạnh phúc trên địa bàn Quận 3.

     – Nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ, hướng dẫn không chỉ về tâm lý mà còn về những khó khăn trong học tập, trong giao tiếp của học sinh là có thật và ngày càng lớn, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải có một kênh lắng nghe thông tin học sinh, kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm trưởng thành từng ngày. Qua đó, góp phần giáo dục, định hướng cho học sinh; mặt khác, giải tỏa căng thẳng cho học sinh, góp phần phòng tránh bạo lực học đường. 

Vui lòng truy cập tại đây