Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng “Trường học hạnh phúc”

“Hàm lượng giáo dục ở môi trường phổ thông hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trong đó, không phải chỉ nhồi nhét kiến thức là hoàn thành mục tiêu giáo dục mà trường học trong bối cảnh mới phải quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố con người, chương trình học và môi trường tác động người học”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết. …

Xem bài viết gốc tại đây