Về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

– Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;

– Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường học

1. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục; kịp thời cập nhật tình hình, những quy định mới nhất về phòng chống dịch của ngành Y tế.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm 2K; chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt xử lý tốt những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh và không để dịch bệnh lây lan trong cơ sở giáo dục.