DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT VÀO LỚP MỘT Năm học 2023 – 2024

Phụ huynh vui lòng rà soát thông tin theo danh sách đính kèm (danh sách kèm theo số biên nhận hồ sơ), nếu có sai sót vui lòng báo về văn phòng để điều chỉnh (mang theo biên nhận hồ sơ).

Trân trọng!