Giới thiệu Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về Tuyên truyền Nghị Quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu bài viết trên trang tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh “Nghị quyết 98/2023/QH15 tạo điều kiện hơn nữa cho TPHCM khơi thông nguồn lực tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh”

Vui lòng xem thêm tại đây