Về việc tăng cường các hoạt động phòng bệnh đau mắt đỏ

Công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 về việc tăng cường các hoạt động phòng bệnh đau mắt đỏ