Họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2023-2024 (lần 2)

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2023 – 2024

        

            Kính mời các bậc Cha mẹ học sinh đến tham dự cuộc họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2023-2024 (lần 2).

             Thời gian: Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại phòng học các lớp theo giờ cụ thể như sau:

    – Khối lớp 1, 2, 3: Lúc 7 giờ 30

    – Khối lớp 4, 5: Lúc 9 giờ 30

            Trân trọng kính mời!

                                                                     Hiệu trưởng

                                                                       (Đã ký)

                                                                   Đinh Hữu Đắc