Thực đơn tuần từ 27/11 đến 01/12/2023

Để xem hình ảnh các bữa ăn bán trú, vui lòng quét mã QR