Về tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024 trên địa bàn Quận 3.

Công văn của UBND quận 3 về tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024 trên địa bàn Quận 3.

 

 

Công văn của Phòng Giáo dục và đào tạo quận 3 về tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024 trên địa bàn Quận 3.