Về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh đường hô hấp trên địa bàn Quận 3

Công văn của Quận ủy quận 3 Về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh đường hô hấp trên địa bàn Quận 3

 

Công văn của UBND Quận 3 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Quận 3.

 

Công văn Phòng giáo dục và đào tạo quận 3 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh đường hô hấp