Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2024

Tại Việt Nam, ngày 26/12/2013, Thủ tướng có Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”.

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2024, kính mời thầy cô và quý Cha mẹ học sinh đọc bài viết ““Bữa sáng hạnh phúc” và những cái ôm trong Ngày Quốc tế hạnh phúc” của tác giả Kha Nhiên trên báo Pháp luật điện tử thành phố Hồ Chí Minh về “Bữa sáng hạnh phúc” của trường Mầm Non quận 3

Link bài viết gốc tại đây