Giờ Trái đất 2024: Cùng hành động vì mục tiêu chung

(ĐCSVN) – Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với sự kiện chính tắt đèn trong 1 giờ sẽ diễn ra vào tối 23/3. Tại Việt Nam, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương kêu gọi công chúng hưởng ứng với chủ đề “Giảm dấu chân carbon – Hướng tới Net Zero”.

Bài viết trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (tại đây)