Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14. Có hiệu lực từ 01/01/2020