Chung kết liên hoan phim tiếng Anh Quận 3

Kính mời quý thầy cô xem lại chương trình Chung kết liên hoan phim tiếng Anh Quận 3 diễn ra vào sáng 30/3/2024