Lễ vinh danh Thành phố học tập toàn cầu vào 19g00, ngày 30/3/2024 tại trước Nhà hát Thành phố

Lễ vinh danh Thành phố học tập toàn cầu vào 19g00, ngày 30/3/2024 tại trước Nhà hát Thành phố

 

Link phát sóng trực tiếp tại đây

 

Kênh youtube trực tiếp