HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế: Để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cần tuân thủ 10 nguyên tắc vàng về an toàn thực phẩm