Về Hướng dẫn Cha mẹ học sinh kiểm tra và xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh của học sinh các lớp cuối cấp năm học 2023 – 2024

Tài liệu Hướng dẫn Phụ huynh đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 trên Cổng thông tin TSĐC TPHCM năm học 2024 – 2025, xem tại đây

Video hướng dẫn, xem tại đây