Về tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 thành phố Hồ Chí Minh

Quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 theo địa chỉ sau:

TS10.HCM.EDU.VN