Author Archives: admin

Liên hoan tiếng hát Giáo viên toàn quôc lần thứ V

Tiết mục tham dự Liên hoan tiếng hát Giáo viên toàn quốc lần thứ V – Công đoàn Giáo dục Việt Nam của thầy Nguyễn Thanh Tuấn – Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản – quận 7 – thành phố Hồ Chí Minh Thông tin đến toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân […]

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn đạt Kiểm định chất lượng giáo dục – cấp độ 1 – lần 2

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 1220-17/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, quận 3 đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực, […]

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 3 rất hân hạnh giới thiệu Thầy PHẠM ĐĂNG KHOA, Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 3 rất hân hạnh giới thiệu Thầy PHẠM ĐĂNG KHOA, Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn […]

Về điều chỉnh thu các khoản tiền trong tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX (xem tại đây) ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1318/SGDĐT-KHTC (xem tại đây)ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục và […]

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 28)

THÔNG BÁO          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;          Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần […]