Author Archives: admin

Thông tin tuyển sinh demo 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sollicitudin felis maximus odio gravida volutpat. Aenean scelerisque nisl odio, vitae ornare metus porttitor id. Ut placerat ultricies elit, in efficitur quam euismod a. Fusce vel congue tortor, et vehicula nisi. Nam varius arcu at lectus tempus, eget vulputate felis faucibus. Mauris quis felis turpis. Nullam […]

Thông tin mẫu demo 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sollicitudin felis maximus odio gravida volutpat. Aenean scelerisque nisl odio, vitae ornare metus porttitor id. Ut placerat ultricies elit, in efficitur quam euismod a. Fusce vel congue tortor, et vehicula nisi. Nam varius arcu at lectus tempus, eget vulputate felis faucibus. Mauris quis felis turpis. Nullam […]

Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26 tháng 5 […]

CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CUỐI NĂM HỌC 2020-2021

Biểu mẫu 05     Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021   STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 I Điều kiện tuyển sinh Trẻ năm sinh 2014 Trẻ năm sinh 2013 Trẻ năm sinh […]