Author Archives: Admin Support

Về Khảo sát việc tiêm chủng vắc xin của học sinh lớp Một Năm học 2022 – 2023

Kính gửi Cha mẹ học sinh lớp Một năm học 2022-2023 ​ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện tháng cao điểm về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, phối hợp giữa Sở Y tế và Sở Giáo […]

Về ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố (HCDC) trong việc tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM truyền đạt ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố (HCDC) đến Quý Cha mẹ học sinh; Tiếp tục thực hiện Chỉ đạo của Ùy ban nhân dân quận 3 tại thông báo số 88/TB-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 […]

Về không tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trong tháng 7 năm 2022

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 về lịch thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trong tháng 7 năm 2022: Do tình hình thí sinh tham gia không đủ số lượng để mở Hội đồng thi CCTA theo quy định. Vì vậy lịch thi các ngày cuối tháng 7 sẽ không […]

Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Quận 3 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 30/7/2022)

Thực hiện Chỉ đạo của Ùy ban nhân dân quận 3 tại thông báo số 88/TB-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 về Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Quận 3 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 30/7/2022). Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến các thầy cô giáo, cha mẹ […]