Category Archives: 2020-2021

Công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT) Cuối năm học 2020-2021

cong-khai-theo-tt-36-bgddt-cuoi-nam-hoc-2020-2021 Biểu mẫu 05     Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021   STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 I Điều kiện tuyển sinh Trẻ năm sinh 2014 Trẻ năm sinh 2013 Trẻ năm […]