Category Archives: Kế hoạch

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tổ chức học tập trực tiếp tại trường

            Căn cứ công văn số 3997/CV-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;           Thực hiện chỉ đạo của Phòng […]