Category Archives: Lịch công tác nội bộ

Lịch công tác nội bộ

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)

Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 19/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thực hiện chương trình dạy học tuần 31 (từ 19/4 đến 23/4/2021). Tổ chức chào cờ tại Lớp 1-2-3-4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn […]

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 12/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thực hiện chương trình dạy học tuần 30 (từ 12/4 đến 16/4/2021). Tổ chức chào cờ tại Lớp 1-2-3-4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn […]

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)

Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 05/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thực hiện chương trình dạy học tuần 29 (từ 05/4 đến 09/4/2021). Tổ chức chào cờ tại Lớp 1-2-3-4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn […]

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)

Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 29/3/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thực hiện chương trình dạy học tuần 28 (từ 29/3 đến 02/4/2021). Tổ chức chào cờ tại lớp 1- ; Lớp 3-4-5 chào cờ dưới sân […]