Category Archives: Nội dung học tập tuần

Nội dung học tập tuần

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 2 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 2 năm học 2021 – 2022 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 1 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 1 năm học 2021 – 2022 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (năm học 2021-2022) Các bài ôn tập đầu năm

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần lễ ôn tập đầu năm học 2021 – 2022 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và […]

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 28)

THÔNG BÁO          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;          Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần […]

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (Tuần 27)

THÔNG BÁO          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;          Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần […]

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 26)

THÔNG BÁO Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến; Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 26 ở một số môn học; mời […]

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 25)

THÔNG BÁO Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến; Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 25 ở một số môn học; mời […]