Category Archives: Thông báo

Thông báo

Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26 tháng 5 […]

Về điều chỉnh thu các khoản tiền trong tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX (xem tại đây) ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1318/SGDĐT-KHTC (xem tại đây)ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục và […]

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 2 Năm học 2020-2021 (Điều chỉnh theo tình hình thực tế)

Môn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tiếng Việt   Sáng 05/5/2021 (Thứ tư)     Sáng 05/5/2021 (Thứ tư)     Sáng 07/5/2021 (Thứ sáu)        Sáng 07/5/2021 (Thứ sáu) Sáng 11/05/2021 (Thứ ba) Toán   Sáng (7g30) 06/5/2021 (Thứ năm)       Sáng (7g30) 06/5/2021 (Thứ năm) […]