Category Archives: Thông báo

Thông báo

Về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

– Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; – Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường học 1. […]

Về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (Marburg)

Công văn Khẩn của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (Marburg) Xem công văn tại đây Thông tin của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC về bệnh do virus Mác-bớc (Marburg)