Category Archives: Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1415/UBND-VX (xem tại đây), ngày 06 tháng 5 năm 2021 về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến […]

Kế hoạch Dạy Học tiếng Anh lớp Một Năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Dạy Học tiếng Anh lớp Một năm học 2018-2019 Căn cứ Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và […]

Thu BHYT năm học 2018-2019 đối với học sinh lớp Một

THÔNG BÁO V/v Thu BHYT thời hạn 15 tháng (3 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2019 đối với học sinh lớp 1) Căn cứ văn bản số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT […]