Category Archives: Tuyển sinh

Thông tin Tuyển sinh

Về hồ sơ chuyển trường (chuyển đến) năm học 2021 – 2022

Cha mẹ học sinh tải mẫu đơn (đính kèm), điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho nhà trường qua dịa chỉ mail: nguyenthaisonps@gmail.com Tiêu đề mail: (vui lòng ghi rõ) Hồ sơ chuyển trường về học lớp ………. năm học 2021-2022 của em ………. File đính kèm: (scan tài liệu hoặc chụp ảnh) 1/ […]