Category Archives: Tuyển sinh

Thông tin Tuyển sinh

Danh sách học sinh lớp 5 được phân tuyến vào lớp 6 Năm học 2023-2024

Căn cứ Công văn số 188/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận 3 về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024; trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo Học sinh lớp Năm trường tiểu học Nguyễn Thái […]