Trường tiểu học công lập Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: 18 Trần Quốc Toản, Phường 8 Quận 3.

Điện thoại: 38225282 – 38206170.
Website: www.nguyenthaisonps.edu.vn
Email: nguyenthaisonps@gmail.com

1.2. Quá trình phát triển
Trường được thành lập từ năm 1936, mang tên tiếng pháp: École de Garçon Tân Định, tên tiếng Việt: Trường tiểu học con trai Tân Định. Đến năm 1972, trường phát triển thành trường trung học đô thị Tân Định (dạy học sinh tiểu học và trung học cơ sở).