ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THÁI SƠN

          Liệt sĩ Nguyễn Thái Sơn (bí danh Bảy Bình) sinh năm 1927 tại xã Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Ông tham gia Cách Mạng từ năm 1936.

          Năm 1948 ông vào Nam công tác, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, ông đều hoàn thành xuất sắc.

          Sau Hiệp định Giơ – ne – vơ (Genève) 1954 ông được phân công làm Bí thư Tỉnh Ủy Cần Thơ. Năm 1959 ông là Thường Vụ Khu Ủy Sài Gòn – Gia Định. Ông rất quan tâm công tác đào tạo cán bộ.


           Đầu tháng 01 năm 1970, trong một đợt công tác Bến Tre, ông bị địch bao vây tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Ông đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu ngày 30/01/1970