Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 4 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 21 Tháng 9 2020 16:51
moi1 LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 4 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 3 (từ 21/9 đến 25/9/2020).   ...
 
Lịch công tác nội bộ tuần 3 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 15:46
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 3 (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 2 (từ 14/9 đến 18/9/2020). (Thực hiện tổ chức Bán trú cho HS bắt xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 08:18
 
Lịch công tác nội bộ tuần 2 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 07 Tháng 9 2020 11:00
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 2 (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 1 (từ 07/9 đến 11/9/2020). (Thực hiện tổ chức Bán trú cho HS bắt xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 09 Tháng 9 2020 16:36
 
Lịch công tác nội bộ tuần 1 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 31 Tháng 8 2020 14:45
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 1 (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Tuần lễ tập trung học sinh (từ 31/8 đến 05/9/2020).       31/8     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 9 2020 07:28
 
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 21:44
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 14/7/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 13/7/2020 S: Thực hiện Tổng kết năm học 2019-2020, (từ 13/7 đến ngày 14/7/2020).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 7 2020 12:45
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 72