Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 09:01

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30

(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm (Đ)

Thứ hai

15/6/2020

S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường

Thầy cô Quản lý GV khối 1 và chuyên trách (MT;AN;TD) tham gia tập huấn trực tuyến CT 2018.

Tổ chức chào cờ. ( K1+ K2 tham dự dưới sân).

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh

 

7g00

Sân trường

 

Tập trung HS khối lớp 1+2+3 từ 7g00-7g30. (Giờ về lúc K1+2 lúc 16g; K3 lúc 16g25)

Tập trung HS khối lớp 4+5 từ 6g45-7g15-. (Giờ về lúc K4; K5 lúc 16g40)

 

Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

6g30

 

 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

- Chương trình Tuần 32 năm học 2019-2020

- Tổ CM báo cáo tình hình cụ thể số lượng HS tham gia KT thân nhiệt. (B/c về cho PHT phụ trách khối).

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

GV thông báo lịch Kiểm tra HKII- NH 2019-2020 cho HS.

GVCN thực hiện.

 

 

GVCN lớp 1-2-3-4-5 nhắc nhở HS đi học đúng giờ để tham dự KTra HKII.

GVCN và GV chuyên trách TA.

 

 

C:

 

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2019-2020 (HS Lớp 1-4)- Môn TA tích hợp (Viết1; Viết4+Nói 4 ).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

Thực hiện phương án trả HS ( theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+TQT)

 

 

 

 

Thứ ba

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

16/6

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2019-2020 (HS Lớp 1)- TA tích hợp: Ngữ âm 1.

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Toàn bộ giáo viên các tổ chuyên môn tham dự.

14g00

Tại các phòng họp của tổ

 

14g30: Kính mời các giáo viên phụ trách công tác PCGD 14 phường họp giao ban tại Phòng GD&ĐT Q3

C. Tâm tham dự

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS ( theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện.

 

 

 

Thứ tư

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

17/6

Kiểm tra HK II –NH 2019-2020 (HS Lớp 3)- Môn TA tích hợp (Viết).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

9g10-10g30

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

C:

 

 

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2019-2020 (HS Lớp 2-5)- Môn TA tích hợp (Viết 2 và Viết +Nói 5).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Thực hiện phương án trả HS ( theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

 

 

 

 

Thứ năm

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

18/6

Tổng dợt chương trình Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ.

BTC thực hiện; ( T.Bảo + C Oanh thực hiện)

8g00

Sân trường

 

C:

 

 

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2019-2020 (HS Lớp 2-3)- Môn TA tích hợp (Nói ).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-15g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

KT công tác chuẩn bị “Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ”.

BTCB + BGH trường.

15g00

 

 

Thực hiện phương án trả HS ( theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

19/6

Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2019-2020

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh

 

7g00

Sân trường

 

C:

 

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2019-2020 (HS Lớp 4-5)- Môn TA tích hợp (Khoa 4 + Khoa 5).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Kiểm tra HK II –NH 2019-2020 (HS Lớp 4-5)- Môn TA tích hợp (Toán 4 + Toán 5).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

15g10-15g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Thực hiện phương án trả HS ( theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiển (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

Đội năng khiếu luyện tập (lưu ý giữ gìn môi trường sách đẹp-An toàn). Thầy Sỹ thường xuyên nhắc nhỡ các VĐV.

 

 

 

20/6

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

Đội năng khiếu luyện tập ( lưu ý giữ gìn môi trường sách đẹp-An toàn). Thầy Sỹ thường xuyên nhắc nhỡ các VĐV.

 

 

 

21/6

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 07:30