Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 29 Tháng 6 2020 08:49

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm (Đ)

Thứ hai

29/6/2020

S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường

Tổ chức chào cờ. (K3+ K4+K5 tham dự dưới sân).

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh

 

7g00

Sân trường

 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).– BM kiểm tra thân nhiệt HS. (B/c về cho PHT).

- Chương trình Tuần 34 năm học 2019-2020

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Tổ chức kiểm tra HKII năm học 2019-2020.

(GVCN lớp 1-2-3-4-5 nhắc nhở HS đi học đúng giờ để tham dự ôn tập KTra HKII).

GVCN + GVCT thực hiện.

 

 

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2019-2020 Toán 1+2 và Môn Khoa 5 (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2019-2020

Th. Dũng, C. Đài, GVCN lớp 1,2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g45.

 

8g15

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

C:

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2019-2020 Toán 3+4 (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4,5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

Các tổ chuyên môn sắp xếp thời gian họp Tổng kết tổ. (Từ 25/6/2020 đến 30/6/2020)

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS ( theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+TQT)

Thứ ba

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

30/6

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2019-2020 Tiếng Việt 1+2 và Môn Sử & Địa 5 (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

Hạn chót các tổ chuyên môn+văn phòng và bán trú nộp lại toàn bộ hồ sơ + Biên bản họp tổng kết tổ. (Hồ sơ theo thông báo số 105/TB-NTS ngày 24/6/2019 về việc hướng dẫn tổng kết khối cuối năm học 2019-2020).

HT + PHT và CTCĐ.

 

 

 

Bỏ phiếu tín nhiệm các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020.

Toàn thể CB, GV, NV diện định biên.

 

10g30

Phòng Hội trường

 

C:

 

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2019-2020 Tiếng Việt 3+4 (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4,5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

14g30: Kính mời các giáo viên phụ trách công tác PCGD 14 phường họp giao ban tại Phòng GD&ĐT Q3

C. Tâm tham dự

 

 

 

Chuẩn bị CSVC tổ chức Kiểm tra HS Lớp 5.

 

 

 

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện.

 

 

 

Thứ tư

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

01/7

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Tiếng Việt   lớp 5

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2019-2020 Môn Khoa 4 + Tiếng Anh 1 (TC+ĐA) (KT tại lớp). ( GT lớp 4+ GV Ct tiếng Anh tập trung Phòng truyền thống lúc 7g00).

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 5 HKII-NH 2019-2020 theo QĐ số 236/QD-GDĐT ngày 23/6/2020 của PDG-ĐT Quận 3.

HT, T.Dũng+ C. Giao + GV có tên trong QĐ số 236…

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 6g30.

 

6g45

( Bắt đầu tính giờ làm bài   lúc 7g45)

 

Phòng Hội đồng.

 

 

C:

 

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2019-2020   Tiếng Anh 2 (TC+ĐA) (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, GV Ct tiếng Anh

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội đồng.

 

 

 

 

 

Thứ năm

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

02/7

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Toán   lớp 5

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2019-2020   Tiếng Anh 4 (TC+ĐA) (KT tại lớp).

(GV Chuyên trách tiếng Anh tập trung Phòng truyền thống lúc 7g00).

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 5 HKII-NH 2019-2020 theo QĐ số 236/QD-GDĐT ngày 23/6/2020 của PDG-ĐT Quận 3.

HT, T.Dũng+ C. Giao + GV có tên trong QĐ số 236…

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 6g30.

 

6g45

( Bắt đầu tính giờ làm bài lúc 7g45)

 

Phòng Hội đồng.

 

 

Họp Hội đồng (Thông qua ĐGCNN+ĐG phân loại CC-VC).

BGH+CTCĐ+BTCĐ+TPT+TTCM+TTVP.

9g30

Phòng HT

 

C:

 

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2019-2020   Tiếng Anh 3 (TC+ĐA) (KT tại lớp).

(GV Chuyên trách tiếng Anh tập trung Phòng truyền thống lúc 7g00).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, GV Ct tiếng Anh

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội đồng.

 

GVCN lớp 5 hướng dẫn chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

CT HĐ+ các thành viên BLĐ + GK lớp 5 và GK GV THCS.

14g00

Phòng truyền thống.

 

 

Thực hiện phương án trả HS ( theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

03/7

GVCN lớp 5 chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

CT HĐ+ các thành viên BLĐ + GK lớp 5 và GK GV THCS.

(S)7g30-11giờ

(C) 13g30-17giờ

Phòng truyền thống.

 

Tổ chức kiểm tra HK II NH 2019-2020 Tiếng Anh 5 (TC+ĐA)+ Sử&Địa4 (KT tại lớp).

(GV Chuyên trách tiếng Anh tập trung Phòng truyền thống lúc 7g00).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 4.

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

C:

 

 

 

 

Họp Hội đồng:                  

- Đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Bỏ phiếu tín nhiệm CBQL đương nhiệm;

- Công khai kết quả đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Công khai kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Phần 1: Toàn thể CB, GV, NV diện định biên.

Phần 2: Toàn thể CB, GV, NV toàn trường Họp HĐNT tháng 7.

 

 

16g30

 

17g30

 

 

 

 

 

 

Hội trường

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

04/7

Hoạt động Đội - Cụm thi đua số 2

TPT+10 bạn Đội viên +2 Đoàn viên Chi đoàn hỗ trợ BTC .

Từ 7g30-11g00

Sân trường TH Nguyễn Thái Sơn

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

05/7

Đội năng khiếu luyện tập (lưu ý giữ gìn môi trường sách đẹp-An toàn). Thầy Sỹ thường xuyên nhắc nhỡ các VĐV.

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 7 2020 07:11