Lịch công tác nội bộ tuần 4 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 21 Tháng 9 2020 16:51

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 4

(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 3 (từ 21/9 đến 25/9/2020).

 

 

 

 

21/9

Giờ đến trường:

-          Học sinh lớp Một, Hai: 7giờ10 phút – 7giờ25phút

-          Học sinh lớp Ba: 7giờ5 phút – 7giờ20phút

-          Học sinh lớp Bốn , Năm: 6 giờ 45- 7 giờ 5phút.

Học sinh đến trường vào lớp GV+BM kiểm tra thân nhiệt.

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. ( HS lớp 5+4+3 chào dưới sân; các lớp 1+2 tổ chức chào cờ trong lớp).

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU THẬP MINH CHỨNG

Thành viên trong HĐ, thực hiện theo tổ.

 

 

 

C:

 

 

 

 

- Các trường MN, TH (CL, NCL) và nhóm - lớp ĐLTT cập nhật dữ liệu học sinh và nhân sự năm học 2020-2021 trên trang cơ sở dữ liệu toàn ngành: csdl.moet.gov.vn.

T. Dũng + T.Tĩnh thực hiện

 

 

 

Giờ ra về:

-           HS không ăn Bán trú; PH đón lúc 10g45; đưa trẻ đến trường lúc 13g15 để học buổi thứ 2.

-           Học sinh lớp Một, Hai: 16giờ 00 ( đón dưới sân);

-           Học sinh lớp Ba: 16 giờ15 (đón dưới sân);

-           Học sinh lớp Bốn , Năm: 16 giờ 30 (đón dưới sân).

 

 

 

 

Thứ ba

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên Lớp 1 + GV mới

 

 

 

22/9

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn.

Th. Hoài Bảo + Cô Oanh và thầy cô GV Chi đoàn

 

 

 

BGH xây dựng kế hoạch họp CMHS; BGH tiếp BĐD lớp 5D (Lúc 8 giờ)

 

 

 

 

Kiểm tra công tác PCCC

Th Dũng chuẩn bị hồ sơ tiếp đoàn

11g00

 

 

C:

 

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn.

Th.Dũng, toàn bộ giáo viên

14g00

Hội trường

Thứ tư

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên Lớp 1 + GV mới

 

 

 

23/9

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Y tế học đường NH: 2020-2021.

Th.Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

24/9

Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên Lớp 1 + GV mới

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Hội nghị Tổng kết triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021(Cấp TH).

Tp theo thông báo của PGD (BGH+thành viên HĐ Bộ môn+ Cá nhân được khen thưởng).

14g00

Hội trường trường TH Tây Úc

 

Họp cha mẹ học sinh lớp 1,2,3.

GVCN lớp 1,2,3; (Tổ BV và Vp tổ chức giữ xe)

16g00

Tại lớp

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

25/9

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

- 14g00: Kính mời Thầy Cô tham dự Hội thi GV giỏi cấp Thành phố (năm học 2019-2020) tập trung tại Trường TH Trương Quyển bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Hội thi. (Dự kiến)

 

 

 

 

 

Khối 1 sinh hoạt CM; (CT GDPT 2018)

HP+ GV tham gia dạy khối 1.

14g00

Phòng họp

 

Họp cha mẹ học sinh lớp 4,5.

GVCN lớp 4,5; (Tổ BV và Vp tổ chức giữ xe)

16g00

Tại lớp

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

26/9

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

27/9

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 08:52